ingilizce chat

Ingilizce Chat – English Chat Room

Ingilizce chat, ingilizce ders, ingilizce sohbet, english chat, ingilizce konu anlatımı, ingilizce gramer, pratik ingilizce öğreniyorum, ingilizce oyunlar konularını sitemizde bulabilirsiniz. İngilizce chat sitemiz, dünyanın değişik yerlerinden yeni arkadaşlıklar edinmenize olanak sağlar More »

Gerunds and infinitives (Mastarlar ve İsim fiiller)

Verb + -ing (I enjoy reading) or verb + to (He wants to help)
My sister promised to help me. (Kızkardeşim bana yardım etmeye söz verdi.)
John doesn’t want to wait. (John beklemeyi istemez.)

 

 • to + INFINITIVE kalıbından önce kullanılan fiiller:

  afford dare decide deserve want
  hope learn mean offer pretend
  promise refuse seem have (=must)

   

   


  Have they finished painting the garage?
  (Onlar garajı boyamayı bitirdiler mi?)
  We enjoy sitting in the garden. (Bahçede oturmaktan hoşlanırız.)
 • -ing formu kullanımından önce kullanılan fiiller:

Both (…and), either (…or), neither (…nor) Konu Anlatımı

Both (…and), either (…or), neither (…nor)
İki şey ya da insandan bahsederken < both, either ve neither > kelimelerini kullanırız.


Both the white jumper and the black jumper are nice.
(Beyaz ve siyah süveterin her ikisi hoştur.)
He doesn’t know which one to buy. (Hangisini satın alacağını bilmez.)

Both jumpers are nice. (Her iki süveterde hoş. )


Jeff would like to visit either Australia or India, but he can’t decide which one.
(Jeff Avustralya ya da Hindistan’ı ziyaret etmek ister fakat hangisine gideceğine karar veremez.)

Jeff would like to visit either country.
(Jeff iki ülkeden birini ziyaret etmek ister.)

< either > kelimesini olumsuz cümlede de kullanabiliriz.
Jeff hasn’t been to either country. (Jeff her iki ülkede de bulunmadı.)

Should, ought to, had better (Tavsiye, Öneri)

Advice: should, ought to, had better
 

 • should, ought to ve had better eylem fiillerle birlikte kullanılır.I should go. (Gitmeliyim.)
  You ought to ask. (Sormalısınız.)
  We had better wait. (Beklemeliyiz.)Öğüt vermek veya sormak için, doğru olan en iyi şeyi söylemek veya yapmak için gerekli cümleleri söylerken should ve ought to kelimelerini kullanırız.

  A: I’ve got toothache. What should I do?
  (Dişim ağrıyor. Ben ne yapmalıyım?)
  ( = What is the best thing for me to do?)
  ( = Benim için yapılacak en iyi şey nedir?)

Had to go, should have gone Konu Anlatımı

Had to go, should have gone
Jane had to wait an hour for a bus. (Jane otobüs için bir saat beklemeliydi.)

 • Birisinin bir şey yapmasının gerekli olduğunu belirtmek için
  < had to > kalıbını kullanırız.
 • Birisinin bir şey yapmasına gerek olmadığını belirtmek için
  < didn’t have to > kalıbını kullanırız.
  I didn’t have to work last Saturday. (Geçen cumartesi çalışmamalıydım .)
  ( = I didn’t work because it was not necessary.
  ( = Çalışmadım , çünkü gerekli değildi.)
 • Soru formu:
  Did you have to work last Saturday?
  (Siz geçen cumartesi çalışmalı mıydınız?)
Dictionary
 • dictionary
 • sözlük
 • English Turkish Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by ingilizceci.org
sohbet